Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνασχεδιασμός επιχειρησιακών διεργασιών (EL)
Business process reengineering (EN)

Φιτσιλής, Παναγιώτης (EL)
Fitsilis, Panagiotis (EN)

Κανελλόπουλος, Δημήτρης (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Γερογιάννης, Βασίλειος (EL)
Kallipos (EN)
Kanellopoulos, Dimitris (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)
Gerogiannis, Vasileios (EN)

Ο ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διεργασιών (business process re-engineering) βοηθά τις επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τον τρόπο εργασίας και λειτουργίας τους με σκοπό να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά τους, να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος κ.λπ. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες για τον επιχειρησιακών διεργασιών (π.χ. BPMN, UML), θα παρουσιαστούν γλώσσες κατάλληλες για τον επιχειρησιακό ανασχεδιασμό και θα δοθούν σχετικά παραδείγματα ανασχεδιασμού. Έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο ανασχεδιάζονται επιχειρησιακές διεργασίες με χρήση των συστημάτων ERP και την εφαρμογή συστημάτων ροής εργασιών (workflows). (EL)
Business Process Reengineering (BPR) enables enterprises to review the way they work and operate in order to enhance their competitiveness, their customer service, to reduce operational costs, etc. This chapter presents the different approaches, methodologies for business process reengineering, namely BPMN and UML, and provides examples of modelling business processes. Emphasis is given on how business processes related with ERP systems are redesigned. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
Management Information Systems (EN)
Business Process Reengineering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.