Η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων (EL)
Operation of business information systems (EN)

Φιτσιλής, Παναγιώτης (EL)
Fitsilis, Panagiotis (EN)

Κανελλόπουλος, Δημήτρης (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Γερογιάννης, Βασίλειος (EL)
Kallipos (EN)
Kanellopoulos, Dimitris (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)
Gerogiannis, Vasileios (EN)

Η επιτυχής και παραγωγική λειτουργία ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος εξαρτάται από την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν οι συνήθεις υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις και η μεθοδολογία για την παροχή υπηρεσιών : - Παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος - Διαχείρισης της υποδομής - Συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος - Τεχνικής Υποστήριξης του συστήματος κ.α. Οι παραπάνω διεργασίες παρουσιάζονται με τη χρήση της μεθοδολογίας ITIL. (EL)
Successful and productive operation of a business information system depends on the provision of support services. This chapter presents the commonly needed support services for IT business systems. More specifically it will be presented: - System Operation processes - Management of infrastructure - Maintenance of the information system - Technical system support - etc. All the above are presented with the use of ITIL (IT Infrustructure Library) methodology. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
Business Information Systems (EN)
ITIL (EN)
Operation Of Business Information Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.