Τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού και ηλεκτρονικού εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού και ηλεκτρονικού εμπορίου (EL)

Γεωργιάδης, Χρήστος (EL)
Georgiadis, Christos (EN)

Γιαγλής, Γιώργος (EL)
Πολατίδης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giaglis, Giorgos (EN)
Polatidis, Nikolaos (EN)

O όρος Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ), καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Στις μέρες μας, οι κυρίαρχες τάσεις είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών του παγκόσμιου Ιστού και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι έξυπνες κινητές συσκευές. Η επιστημονική περιοχή της "Τεχνολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου" διερευνά τις δυνατότητες των προηγμένων τεχνολογιών των βασισμένων-στον-Ιστό (Web-based) πληροφοριακών συστημάτων και την εφαρμογή αυτών προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση διαδικασιών, συναλλαγών και υπηρεσιών ΗΕ. Στο επίκεντρο βρίσκεται όλη η απαραίτητη τεχνολογία υποδομής του παγκόσμιου Ιστού και των προγραμματιστικών τεχνικών για ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού - ιστοτόπων ΗΕ και ηλεκτρονικού επιχειρείν, ενώ σημαντικές είναι οι ιδιαιτερότητες στο χώρο του κινητού εμπορίου. Η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος ΗΕ αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την ευρεία διάδοση και αποδοχή των υπηρεσιών ΗΕ, για αυτό και οι τεχνολογίες ασφάλειας στον Ιστό αποτελούν μια σημαντική πλευρά της τεχνολογίας ΗΕ. Άλλες ενδιαφέρουσες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων ΗΕ, είναι η προσέγγιση εννοιών τεχνολογίας λογισμικού σε web/mobile περιβάλλοντα με έμφαση στη διαλειτουργικότητα μέσω της αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής της βασισμένης-σε-υπηρεσίες Ιστού, αλλά και στην ευχρηστία και αποδοτικότητα μέσω της προσαρμογής των προσφερόμενων εφαρμογών ΗΕ (δημιουργία εξατομικευμένου περιεχομένου) και της παροχής συστάσεων. Η "Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου" είναι ένα πράγματι συνθετικό αντικείμενο, με ζητούμενο την εις βάθος μελέτη των εμπλεκόμενων τεχνολογιών σε περιβάλλον παγκόσμιου Ιστού, ενσύρματου ή ασύρματου, ώστε με την ολοκλήρωση-ενοποίηση αυτών να υποστηρίζονται οι αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, διαλειτουργικότητας, και ευχρηστίας των λειτουργιών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενός ιστοτόπου ΗΕ. (EL)

learningMaterial
book

ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (EL)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (EL)
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (EL)
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (EL)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (EL)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ (EL)
Mobile Security (EN)
Service Composition (EN)
Recommender Systems (EN)
M-business (EN)
Personalization (EN)
Web Technologies (EN)
E-commerce (EN)
BPEL (EN)
M-commerce (EN)
SOAP (EN)
Wsdl (EN)
E-commerce Technology (EN)
Service-oriented Architecture (EN)
Web Programming (EN)
Rest (EN)
Mobile Applications (EN)
ESB (EN)
Web Information Systems (EN)
Web Analytics (EN)
Web Applications (EN)
Web Security (EN)
Mobile Programming (EN)
Web Services (EN)
E-business (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.