Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού - Υποστήριξη Λειτουργιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Εργαστηριακές Ασκήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη Εφαρμογών Ιστού - Υποστήριξη Λειτουργιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου: Εργαστηριακές Ασκήσεις (EL)

Γεωργιάδης, Χρήστος (EL)
Georgiadis, Christos (EN)

Γιαγλής, Γιώργος (EL)
Πολατίδης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giaglis, Giorgos (EN)
Polatidis, Nikolaos (EN)

Προγραμματισμός Διακομιστών Ιστού (Server Side Scripting) με ASP.NET: - Το Περιβάλλον Visual Studio/Web Developer για ανάπτυξη εφαρμογών Ιστού & τόπων ΗΕ (ενορατικά-visual εργαλεία/μηχανισμοί, φιλικές διασυνδέσεις & αντικειμενοστραφής/καθοδηγούμενος από συμβάντα προγρ/μός για ανάπτυξη εφαρμογών στον Ιστό). - Το πλαίσιο ASP.NET και η γλώσσα C# (Χρήση και επεξεργασία προτύπων, αξιοποίηση αρχείων CSS, μενού, κώδικας για εξυπηρέτηση events, φόρμες & επικύρωση στοιχείων φόρμας, Application & Session Events, Σύνδεση Iστότοπου με βάση δεδομένων και επεξεργασία στοιχείων βάσης δεδομένων, διαχείριση ασφάλειας (δημιουργία ρόλων και χρηστών, authentication & registration) - Ανάπτυξη τόπων ηλεκτρονικού εμπορίου: ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ενδεικτικών περιπτώσεων μελέτης (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ (EL)
ΣΥΝΟΔΟΣ (EL)
ΣΥΜΒΑΝΤΑ (EL)
ΦΟΡΜΑ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (EL)
Form Validation (EN)
Web Technologies (EN)
Server-side Scripting (EN)
HTML (EN)
Web Form (EN)
Ado (EN)
E-commerce Technology (EN)
Web Programming (EN)
CCS (EN)
Events (EN)
.NET (EN)
Web Applications (EN)
Web Development (EN)
ASP (EN)
Session (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.