Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο θρεπτικό υπόστρωμα (EL)

Κίντζιος, Σπυρίδων (EL)
Kintzios, Spyridon (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Οικονόμου, Αθανάσιος (EL)
Αναπλιώτης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Oikonomou, Athanasios (EN)
Kallipos (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)
Anapliotis, Dimitrios (EN)

Το θρεπτικό υπόστρωμα αποτελεί το μέσο πάνω ή μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η καλλιέργεια και η περαιτέρω ανάπτυξη ή διαφοροποίηση των εκφύτων (ιστών ή κυττάρων). Η σύσταση του θρεπτικού υποστρώματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε: (α) να επιτρέπει την τροφοδοσία των εκφύτων με απαραίτητους για την επιβίωση τους χημικούς παράγοντες μετά τη διακοπή της παροχής αυτών από το μητρικό φυτό. (β) να κατευθύνει την κυτταρική διαφοροποίηση ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό του εκάστοτε πειράματος. Επιμέρους αντικείμενα/υποκεφάλαια: -Ανόργανα άλατα: Μακροστοιχεία, μικροστοιχεία, ιχνοστοιχεία. Τύποι υποστρωμάτων. -Ρυθμιστές αύξησης: αυξίνες, κυτοκινίνες, γιβερρελίνες, αψισικό οξύ, αιθυλένια, μη προσδιορισμένοι παράγοντες. Κυτταρική επίδραση. Αλληλεπιδράσεις με άλλους ρυθμιστές και με το φως. -Οργανικά συστατικά: σάκχαρα, βιταμίνες, αμινοξέα, αμίδια, οργανικός (ενεργός) άνθρακας, νερό, Στερεοποιητικοί παράγοντες και συστήματα στήριξης. -Επιλογή και παρασκευή του βέλτιστου υποστρώματος. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΥΤΤΑΡΟ-ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ (EL)
ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ (EL)
Plant Cell & Tissue Culture (EN)
Micropropagation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-06*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.