Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δυναμική των κατασκευών (EL)

Κολιόπουλος, Παναγιώτης (EL)
Μανώλης, Γεώργιος (EL)
Παναγιωτόπουλος, Χρήστος (EL)
Koliopoulos, Panagiotis (EN)
Manolis, Georgios (EN)
Panagiotopoulos, Christos (EN)

Παπαδόπουλος, Κυριακός (EL)
Μακάριος, Τριαντάφυλλος (EL)
Όξενκιουν, Ελένη Ελισσάβετ (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Ochsenkuehn, Eleni Elissavet (EN)
Makarios, Triantafyllos (EN)
Papadopoulos, Kyriakos (EN)

Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η παρουσίαση των βασικών φυσικών και μαθηματικών αρχών της Δυναμικής των Κατασκευών, με έμφαση σε θέματα Αντισεισμικής Μηχανικής, κατά τρόπο απλό και κατανοητό. Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε πολιτικούς μηχανικούς και τεχνολόγους δομικούς μηχανικούς και γι’ αυτό περιλαμβάνει πακκέτα λογισμικού Η/Υ σε γλώσσα προγραμματισμού Java που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση σωρείας παραδειγμάτων με εφαρμογές στην αντισεισμική ανάλυση. Προαπαιτούμενες γνώσεις περιλαμβάνουν τα βασικά κεφάλαια της Στατικής (ανάλυση ισοστατικών και υπερστατικών φορέων, μέθοδος των δυνάμεων, μέθοδος των μετακινήσεων, κλπ.) καθώς και των Μαθηματικών (θεωρία μητρώων, τεχνικές επίλυσης διαφορικών εξισώσεων). Εκτός από την ανάπτυξη του θεωρητικού υποβάθρου της δυναμικής με παραδείγματα σεισμικής απόκρισης απλών κατασκευών που αποτελούν τον βασικό κορμό, το παρόν βιβλίο περιέχει και ενότητες με πιό προηγμένα θέματα δυναμικής ανάλυσης, καθώς και υλικό πάνω στις σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με την προσομοίωση πλαισίων, τη χρήση των φασμάτων για αντισεισμικό σχεδιασμό και στοιχεία αντισεισμικής προστασίας (EL)

learningMaterial
book

ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΑ (EL)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (EL)
ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ (EL)
ΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
Dynamics (EN)
Structures (EN)
Seismic Loads (EN)
Oscillators (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.