Εισαγωγή στα Μοντέλα Προσομοίωσης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εισαγωγή στα Μοντέλα Προσομοίωσης (EL)

Κωνσταντάρας, Ιωάννης (EL)
Καπάρης, Κωνσταντίνος (EL)
Γεωργίου, Ανδρέας (EL)
Kaparis, Konstantinos (EN)
Georgiou, Andreas (EN)
Konstantaras, Ioannis (EN)

Τοπαλτζίκη, Ουρανία (EL)
Μάδαμας, Σωτήρης (EL)
Αγγελής, Ελευθέριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Madamas, Sotiris (EN)
Angelis, Eleftherios (EN)
Topaltziki, Ourania (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία γενική εισαγωγή στις βασικές έννοιες που αφορούν τα μοντέλα προσομοίωσης. Αρχικά δίνονται οι ορισμοί του συστήματος και της προσομοίωσης και στη συνέχεια αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά των συστημάτων που αφορούν τη μοντελοποίησή του. Επειδή η έννοια του μοντέλου είναι σημαντική για τη μελέτη οποιουδήποτε συστήματος, δίνεται ο ορισµός του μοντέλου και αναλύονται οι διάφοροι τύποι μοντέλων, οι οποίοι οδηγούν σε διάφορες ταξινομήσεις. Επιπλέον παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα δημιουργίας μοντέλων προσομοίωσης για την διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Τέλος, μέσω πολλών παραδειγμάτων, περιγράφονται θεμελιώδεις έννοιες της προσομοίωσης διακριτών γεγονότων όπως: οντότητες, δραστηριότητες και διεργασίες, γεγονότα, καταστάσεις, προσδιοριστικά και στοχαστικά στοιχεία και αναπτύσσεται ο μηχανισμός ροής του χρόνου, όπως χρησιμοποιείται κατά την προσομοίωση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
Discrete Event Simulation (EN)
Simulation In Management Science (EN)
Business Process Modeling (EN)
Simulation Models (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)