Εισαγωγή στα Μοντέλα Προσομοίωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στα Μοντέλα Προσομοίωσης (EL)

Κωνσταντάρας, Ιωάννης (EL)
Καπάρης, Κωνσταντίνος (EL)
Γεωργίου, Ανδρέας (EL)
Kaparis, Konstantinos (EN)
Georgiou, Andreas (EN)
Konstantaras, Ioannis (EN)

Τοπαλτζίκη, Ουρανία (EL)
Μάδαμας, Σωτήρης (EL)
Αγγελής, Ελευθέριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Madamas, Sotiris (EN)
Angelis, Eleftherios (EN)
Topaltziki, Ourania (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία γενική εισαγωγή στις βασικές έννοιες που αφορούν τα μοντέλα προσομοίωσης. Αρχικά δίνονται οι ορισμοί του συστήματος και της προσομοίωσης και στη συνέχεια αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά των συστημάτων που αφορούν τη μοντελοποίησή του. Επειδή η έννοια του μοντέλου είναι σημαντική για τη μελέτη οποιουδήποτε συστήματος, δίνεται ο ορισµός του μοντέλου και αναλύονται οι διάφοροι τύποι μοντέλων, οι οποίοι οδηγούν σε διάφορες ταξινομήσεις. Επιπλέον παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα δημιουργίας μοντέλων προσομοίωσης για την διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Τέλος, μέσω πολλών παραδειγμάτων, περιγράφονται θεμελιώδεις έννοιες της προσομοίωσης διακριτών γεγονότων όπως: οντότητες, δραστηριότητες και διεργασίες, γεγονότα, καταστάσεις, προσδιοριστικά και στοχαστικά στοιχεία και αναπτύσσεται ο μηχανισμός ροής του χρόνου, όπως χρησιμοποιείται κατά την προσομοίωση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
Discrete Event Simulation (EN)
Simulation In Management Science (EN)
Business Process Modeling (EN)
Simulation Models (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.