Ανοιχτά δεδομένα και πολιτικές πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχομένο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνοιχτά δεδομένα και πολιτικές πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχομένο (EL)
Open data and access policies (EN)

Κουλούρης, Αλέξανδρος (EL)
Koulouris, Alexandros (EN)

Γιαννακόπουλος, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giannakopoulos, Georgios (EN)

Γράφτηκε πρωτότυπα για το παρόν σύγγραμμα. Περιλαμβάνει 2 πίνακες και 6 σχήματα. (EL)
Written originally for the present textbook. Includes 2 tables and six diagrams. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (EL)
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (EL)
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (EL)
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (EL)
Repositories (EN)
Open Access (EN)
Metadata Harvesting (EN)
Access Policies (EN)
Metadata (EN)
Information Management (EN)
Digital Content (EN)
Cris Systems (EN)
Digital Libraries (EN)
Open Data (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.