Χαρτογραφική σύνθεση και απόδοση σε ψηφιακό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Χαρτογραφική σύνθεση και απόδοση σε ψηφιακό περιβάλλον (EL)

Σκοπελίτη, Ανδριανή (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Στάμου, Λήδα (EL)
Stamou, Lida-lelouda (EN)
Tsoulos, Lysandros (EN)
Skopeliti, Andriani (EN)

Φλώρος, Άγγελος (EL)
Νάκος, Βύρωνας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Floros, Angelos (EN)
Nakos, Vyronas (EN)

Σκοπός του βοηθήματος είναι να καλύψει θέματα που προκύπτουν κατά τη σύνθεση ενός χάρτη σε ψηφιακό περιβάλλον, ο οποίος ενδέχεται να προορίζεται για έντυπη αναπαραγωγή, θέαση στην οθόνη είτε για δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο. Καλύπτει τα ακόλουθα στάδια: • Σχεδιασμός και υλοποίηση χαρτογραφικής βάσης δεδομένων • Γεωαναφορά • Ψηφιακή καταγραφή γεωγραφικών δεδομένων • Αναζήτηση και αξιοποίηση χωρικών δεδομένων σε περιβάλλον διαδικτύου • Έλεγχος ποιότητας χαρτογραφικών δεδομένων • Αλλαγή συστήματος αναφοράς συντεταγμένων • Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους και εφαρμογές • Χαρτογραφική Γενίκευση • Σχεδίαση χαρτοσύνθεσης • Δημιουργία υλικού έντυπης αναπαραγωγής • Δημοσιοποίηση χαρτογραφικών δεδομένων και σύνθεση χάρτη σε περιβάλλον διαδικτύου Ο ρόλος του είναι διττός καθώς περιλαμβάνει τη θεωρητική ανάλυση κάθε φάσης συλλογής, επεξεργασίας και χαρτογραφικής απόδοσης και παράλληλα περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις που επιτρέπουν στο φοιτητή να εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές της χαρτογραφίας και να πετύχει εκπαιδευτικά την αφομοίωση της χαρτογραφικής γνώσης. Παράλληλα για κάθε φάση περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες υλοποίησής της στο πλαίσιο λογισμικού Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών π.χ. ArcGIS αλλά και λογισμικού ανοικτού κώδικα όπου αυτό είναι δυνατό π.χ. QGIS, Geoserver. Το βοήθημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενα της Χαρτογραφίας και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Ακόμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από κάθε μάθημα που χρησιμοποιεί γεωγραφικά δεδομένα και χάρτες σε ψηφιακό περιβάλλον για εφαρμογές όπως Τεχνική Υδρολογία, Κτηματολόγιο, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Γεωλογία κ.α.. Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες των γεωεπιστημών που επιθυμούν να εφαρμόσουν τα θέματα που καλύπτει. Το υλικό του βοηθήματος είναι σύμφωνο με τη διεθνή πρακτική για τη διδασκαλία της Χαρτογραφίας και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. (EL)

learningMaterial
book

ΧΑΡΤΟΣΥΝΘΕΣΗ (EL)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΓΕΩΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
Cartography (EN)
Map Production (EN)
Geovisualistion (EN)
Web Mapping (EN)
Map Compilation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.