Αναζήτηση και χρήση χωρικών δεδομένων από άλλες πηγές

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αναζήτηση και χρήση χωρικών δεδομένων από άλλες πηγές (EL)

Σκοπελίτη, Ανδριανή (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Στάμου, Λήδα (EL)
Stamou, Lida-lelouda (EN)
Tsoulos, Lysandros (EN)
Skopeliti, Andriani (EN)

Φλώρος, Άγγελος (EL)
Νάκος, Βύρωνας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Floros, Angelos (EN)
Nakos, Vyronas (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αναφορά στα γεωχωρικά δεδομένα που δεν συλλέγονται από τον ίδιο τον χρήστη κατά τη δημιουργία της βάσης χαρτογραφικών δεδομένων, αλλά ενδέχεται να ληφθούν και από άλλες πηγές συμπεριλαμβανομένης και αυτής του διαδικτύου. Συχνά, τα γεωχωρικά δεδομένα από άλλες πηγές διατίθενται σε κάποιο ουδέτερο μορφότυπο π.χ. αρχεία shapefile ή ως υπηρεσίες από διαδικτυακούς εξυπηρετητές γεωχωρικών δεδομένων π.χ. ορθοφωτοχάρτες από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε (ΕΚΧΑ). Στη συνέχεια, αναλύεται η μεθοδολογία με την οποία τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν ή να ενσωματωθούν στη βάση χαρτογραφικών δεδομένων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων π.χ. καταλληλότητα, ποιότητα, ασυμφωνία συστήματος αναφοράς συντεταγμένων, χωρικές ασυμβατότητες κ.ά. Το κεφάλαιο ακόμα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή για την υλοποίηση των παραπάνω στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών QGIS και στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ArcGIS. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΡΤΟΣΥΝΘΕΣΗ (EL)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΓΕΩΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
Cartography (EN)
Map Production (EN)
Geovisualistion (EN)
Web Mapping (EN)
Map Compilation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)