Αλλαγή συστήματος αναφοράς των συντεταγμένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑλλαγή συστήματος αναφοράς των συντεταγμένων (EL)

Σκοπελίτη, Ανδριανή (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Στάμου, Λήδα (EL)
Stamou, Lida-lelouda (EN)
Tsoulos, Lysandros (EN)
Skopeliti, Andriani (EN)

Φλώρος, Άγγελος (EL)
Νάκος, Βύρωνας (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Floros, Angelos (EN)
Nakos, Vyronas (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία αλλαγής του συστήματος αναφοράς των συντεταγμένων των γεωχωρικών δεδομένων. Ο μετασχηματισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί: • για το συνδυασμό των θεματικών δεδομένων που υπάρχουν καταχωρισμένα στη βάση χαρτογραφικών δεδομένων και χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς π.χ. το ΕΓΣΑ’87 με γεωχωρικά δεδομένα από άλλες πηγές, όπως δεδομένα GPS, δεδομένα από ναυτικούς χάρτες κ.ά. που χρησιμοποιούν διαφορετική χαρτογραφική προβολή ή / και σύστημα αναφοράς. • για την χαρτογραφική απόδοση στη βέλτιστη χαρτογραφική προβολή που αρμόζει με το σκοπό, τη μορφή της χαρτογραφούμενης περιοχής και την κλίμακα του χάρτη. Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή της υλοποίησης των συγκεκριμένων μετασχηματισμών στο ΣΓΠ QGIS και στο ΣΓΠ ArcGIS. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΡΤΟΣΥΝΘΕΣΗ (EL)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΓΕΩΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
Cartography (EN)
Map Production (EN)
Geovisualistion (EN)
Web Mapping (EN)
Map Compilation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.