Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο (EL)

Ακριβοπούλου, Χριστίνα (EL)
Ανθόπουλος, Χαράλαμπος (EL)
Anthopoulos, Charalampos (EN)
Akrivopoulou, Christina (EN)

Μπαλτά, Ευαγγελία (EL)
Παπαδοπούλου, Τριανταφυλλιά (EL)
Κοκολάκης, Αντώνιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papadopoulou, Triantafyllia (EN)
Kokolakis, Antonios (EN)
Balta, Evangelia (EN)

Το προτεινόμενο σύγγραμα αποτελεί μια εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο, στη διοικητική οργάνωση του κράτους και στις θεμελιώδεις αρχές της διοικητικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο σύγγραμα αναφέρεται κυρίως σε: α. ζητήματα που αφορούν το διοικητικό δίκαιο και την επιστήμη του διοικητικού δικαίου, β. τη διοικητική οργάνωση του κράτους και τα όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας (Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας), την έννοια της δημόσιας διοίκησης, τα συστήματα διοικητικής οργάνωσης του κράτους (αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση), τη θεσμική λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, γ. στις έννοιες του διοικητικού οργάνου, της διοικητικής αρμοδιότητας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των δημοσίων υπαλλήλων, στην αστική ευθύνη του κράτους από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, δ. στις θεμελιώδεις αρχές τις διοικητικής διαδικασίας και στα δικαιώματα των διοικουμένων (αρχή της ισότητας, αρχή της νομιμότητας, αρχή της αναλογικότητας, αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικούμενου), ε. στα είδη και στις διακρίσεις των διοικητικών πράξεων (προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, κυβερνητικές πράξεις, ατομικές διοικητικές πράξεις) καθώς και το καθεστώς ανάκλησης των ατομικών διοικητικών πράξεων, στ. ζητήματα που αφορούν τις διοικητικές συμβάσεις, ζ. ζητήματα που αφορούν τη δικαστική προστασία των διοικουμένων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και η. το φαινόμενο του εξευρωπαϊσμού του διοικητικού δικαίου. (EL)

learningMaterial
book

ΝΟΜΟΣ (EL)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ (EL)
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (EL)
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (EL)
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (EL)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (EL)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (EL)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (EL)
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ (EL)
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (EL)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ (EL)
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (EL)
Proportionality (EN)
Centralization (EN)
Justification Of Public Administration Acts (EN)
Principle Of Legality (EN)
Independent Authorities (EN)
Public Law (EN)
Decentralization (EN)
Right To Petition (EN)
Administrative Law (EN)
Equality (EN)
Public Administration (EN)
Margin Of Appreciation (EN)
Public Administration Acts (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)