Η διοικητική οργάνωση του κράτους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η διοικητική οργάνωση του κράτους (EL)

Ακριβοπούλου, Χριστίνα (EL)
Ανθόπουλος, Χαράλαμπος (EL)
Anthopoulos, Charalampos (EN)
Akrivopoulou, Christina (EN)

Μπαλτά, Ευαγγελία (EL)
Παπαδοπούλου, Τριανταφυλλιά (EL)
Κοκολάκης, Αντώνιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papadopoulou, Triantafyllia (EN)
Kokolakis, Antonios (EN)
Balta, Evangelia (EN)

Στο δεύτερο κεφάλαιο του προτεινόμενου συγγράματος θα αναλυθεί η δομή της εκτελεστικής εξουσίας και της δημόσιας διοίκησης και η διοικητική οργάνωση του ελληνικού κράτους. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν τα κυριότερα συστήματα διοικητικής οργάνωσης (συγκεντρωτικό σύστημα, αποκεντρωτικό σύστημα, σύστημα καθ' ύλην και κατά τόπο αυτοδιοίκησης) και η εφαρμογή τους στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα, θα εξεταστεί η νομική ρύθμιση της οργάνωσης της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της καθ' ύλην αυτοδιοίκησης. Παράλληλα θα εξεταστεί το νομικό καθεστώς των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, δηλαδή του Συνηγόρου του Πολίτη, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΝΟΜΟΣ (EL)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ (EL)
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (EL)
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (EL)
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (EL)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (EL)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (EL)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (EL)
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ (EL)
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (EL)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ (EL)
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (EL)
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (EL)
Proportionality (EN)
Centralization (EN)
Justification Of Public Administration Acts (EN)
Principle Of Legality (EN)
Independent Authorities (EN)
Public Law (EN)
Decentralization (EN)
Right To Petition (EN)
Administrative Law (EN)
Equality (EN)
Public Administration (EN)
Margin Of Appreciation (EN)
Public Administration Acts (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)