Ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικότητας (EL)

Πλατής, Νικόλαος (EL)
Χαρίτος, Δημήτρης (EL)
Αντωνίου, Αγγελική (EL)
Λέπουρας, Γεώργιος (EL)
Platis, Nikolaos (EN)
Lepouras, Georgios (EN)
Antoniou, Angeliki (EN)
Charitos, Dimitris (EN)

Αγγελάκος, Ιωάννης (EL)
Βασιλάκης, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Ioannis, Angelakos (EN)
Vasilakis, Konstantinos (EN)

Το σύγγραμμα στοχεύει στην παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου, των τεχνολογιών, τεχνικών σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης καθώς και εφαρμογών των Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας. Το προτεινόμενο σύγγραμμα στοχεύει σε φοιτητές, προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς, που θέλουν να εξοικειωθούν με την ανάπτυξη Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας. Θέλουμε να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό βιβλίο που θα καλύπτει όλα τα θέματα σχετικών τομέων όπως Μαθηματικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εργονομίας, Ψυχολογίας και βέβαια Πληροφορικής που είναι αναγκαία για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της ανάπτυξης ενός Συστήματος Εικονικής Πραγματικότητας. Κινούμενο προς αυτήν την κατεύθυνση το βιβλίο αποτελείται από 5 Μέρη: ΜΕΡΟΣ Α – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα Κεφάλαιο 2. Ο Άνθρωπος Κεφάλαιο 3. Μαθηματικό Υπόβαθρο ΜΕΡΟΣ Β – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 4. Μονάδες Εισόδου Κεφάλαιο 5. Μονάδες Εξόδου Κεφάλαιο 6. Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας ΜΕΡΟΣ Γ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κεφάλαιο 7. Σχεδιασμός Εμπειρίας Κεφάλαιο 8. Δημιουργία Εικονικού Κόσμου Κεφάλαιο 9. Σχεδιασμός Διάδρασης Κεφάλαιο 10. Αξιολόγηση ΜΕΡΟΣ Δ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Κεφάλαιο 11. Μάθηση και Διασκέδαση Κεφάλαιο 12. Ιατρική Κεφάλαιο 13. Στρατιωτικές Εφαρμογές Κεφάλαιο 14. Κατασκευές Κεφάλαιο 15. Οπτικοποίηση ΜΕΡΟΣ Ε – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Α. Αναφορές Παράρτημα Β. Σύντομη Παρουσίαση Εργαλείων Ανάπτυξης (EL)

learningMaterial
book

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ (EL)
ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
Computer Graphics (EN)
Software Development (EN)
Software Engineering (EN)
Virtual Reality (EN)
Human Computer Interaction (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.