ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (EL)

Πουλάς, Κωνσταντίνος (EL)
Σιδέρης, Σωτήριος (EL)
Sideris, Sotirios (EN)
Poulas, Konstantinos (EN)

Λαγουμιντζής, Γεώργιος (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Lagoumintzis, Georgios (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)

Στη χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής οι πρωτεΐνες δύνανται να διαχωρισθούν με βάση το καθαρό ηλεκτρικό τους φορτίο. Πρωτεΐνες με καθαρό θετικό φορτίο δεσμεύονται συνήθως σε στήλη που πληρούται με υλικό που φέρει ακινητοποιημένες ομάδες με αρνητικό φορτίο και αντίστροφα. Η απελευθέρωση των κλασμάτων πρωτεΐνης που μπορεί να περιέχονται στο πρός ανάλυση δείγμα, γίνεται με τη σταδιακή έκλουσή τους από τη στήλη, με τη χρήση ειδικού ρυθμιστικού διαλύματος έκλουσης. Ιόντα του διαλύματος έκλουσης ανταγωνίζονται και εκτοπίζουν από τη στήλη τα δεσμευμένα ομοίου φορτίου συστατικά του δείγματος. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (EL)
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (EL)
Proteins (EN)
Ion Exchange (EN)
Chromatography (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.