ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (EL)

Πουλάς, Κωνσταντίνος (EL)
Σιδέρης, Σωτήριος (EL)
Sideris, Sotirios (EN)
Poulas, Konstantinos (EN)

Λαγουμιντζής, Γεώργιος (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Lagoumintzis, Georgios (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)

Στη χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής οι πρωτεΐνες δύνανται να διαχωρισθούν με βάση το καθαρό ηλεκτρικό τους φορτίο. Πρωτεΐνες με καθαρό θετικό φορτίο δεσμεύονται συνήθως σε στήλη που πληρούται με υλικό που φέρει ακινητοποιημένες ομάδες με αρνητικό φορτίο και αντίστροφα. Η απελευθέρωση των κλασμάτων πρωτεΐνης που μπορεί να περιέχονται στο πρός ανάλυση δείγμα, γίνεται με τη σταδιακή έκλουσή τους από τη στήλη, με τη χρήση ειδικού ρυθμιστικού διαλύματος έκλουσης. Ιόντα του διαλύματος έκλουσης ανταγωνίζονται και εκτοπίζουν από τη στήλη τα δεσμευμένα ομοίου φορτίου συστατικά του δείγματος. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (EL)
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (EL)
Proteins (EN)
Ion Exchange (EN)
Chromatography (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)