ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΗΚΤΗ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΗΚΤΗ (EL)

Πουλάς, Κωνσταντίνος (EL)
Σιδέρης, Σωτήριος (EL)
Sideris, Sotirios (EN)
Poulas, Konstantinos (EN)

Λαγουμιντζής, Γεώργιος (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Lagoumintzis, Georgios (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)

Η χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή αποτελεί σημαντική μέθοδο διαχωρισμού πρωτεϊνικών μορίων βάσει του μεγέθους τους. Μίγμα των πρός διαχωρισμό μορίων τοποθετείται στην κορυφή στήλης που πληρούται με πορώδες υλικό και τα μόρια μετακινούνται κατά μήκος της στήλης είτε με την επίδραση της βαρύτητας, είτε με υποβοήθηση εξωτερικής δύναμης (pumping). Ο όγκος του δείγματος διατηρείται κατά το δυνατόν ελάχιστος. Τα πρός διαχωρισμό μόρια αναλόγως του μεγέθους τους μετακινούνται μεταξύ των κόκκων του υλικού πλήρωσης ή διαμέσου αυτών (περνώντας από το εσωτερικό τους) πρός το κάτω άκρο της στήλης. Τα μεγάλου μοριακού μεγέθους συστατικά προπορεύονται και εκλούονται σε μικρότερους χρόνους από τα μικρότερα, που διατρέχουν δαιδαλώδεις διαδρομές διαμέσου των κόκκων του υλικού πλήρωσης. Ετσι πραγματοποιείται εξαιρετικής απόδοσης διαχωρισμός. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΗΘΗΣΗ ΣΕ ΠΗΚΤΗ (EL)
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (EL)
Proteins (EN)
Gel Filtration (EN)
Chromatography (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.