ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΗΚΤΗ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΗΚΤΗ (EL)

Πουλάς, Κωνσταντίνος (EL)
Σιδέρης, Σωτήριος (EL)
Sideris, Sotirios (EN)
Poulas, Konstantinos (EN)

Λαγουμιντζής, Γεώργιος (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Lagoumintzis, Georgios (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)

Η χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή αποτελεί σημαντική μέθοδο διαχωρισμού πρωτεϊνικών μορίων βάσει του μεγέθους τους. Μίγμα των πρός διαχωρισμό μορίων τοποθετείται στην κορυφή στήλης που πληρούται με πορώδες υλικό και τα μόρια μετακινούνται κατά μήκος της στήλης είτε με την επίδραση της βαρύτητας, είτε με υποβοήθηση εξωτερικής δύναμης (pumping). Ο όγκος του δείγματος διατηρείται κατά το δυνατόν ελάχιστος. Τα πρός διαχωρισμό μόρια αναλόγως του μεγέθους τους μετακινούνται μεταξύ των κόκκων του υλικού πλήρωσης ή διαμέσου αυτών (περνώντας από το εσωτερικό τους) πρός το κάτω άκρο της στήλης. Τα μεγάλου μοριακού μεγέθους συστατικά προπορεύονται και εκλούονται σε μικρότερους χρόνους από τα μικρότερα, που διατρέχουν δαιδαλώδεις διαδρομές διαμέσου των κόκκων του υλικού πλήρωσης. Ετσι πραγματοποιείται εξαιρετικής απόδοσης διαχωρισμός. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΗΘΗΣΗ ΣΕ ΠΗΚΤΗ (EL)
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (EL)
Proteins (EN)
Gel Filtration (EN)
Chromatography (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)