Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤηλεπισκόπηση (EL)
Remote Sensing (EN)

Φουντάς, Σπυρίδων (EL)
Γέμτος, Θεοφάνης (EL)
Fountas, Spyridon (EN)
Gemtos, Theofanis (EN)

Κατσούλας, Νικόλαος (EL)
Σταυρουλάκης, Πέτρος (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Stavroulakis, Peter (EN)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Katsoulas, Nikolaos (EN)

Ένα από τα αποτελέσματα της εξέλιξης της τεχνολογίας είναι η επιστήμη της τηλεπισκόπησης η οποία αναλύει και επεξεργάζεται δορυφορικά και επίγεια χωρικά δεδομένα με τη βοήθεια οπτικών και φασματικών αισθητήρων, και κατάλληλων λογισμικών. (EL)
Remote sensing is the scientific discipline that collects, analysis and interprets satellite, airborne and proximal data with the assistance of optical and spectral sensors and specialized software. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (EL)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (EL)
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (EL)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (EL)
ΜΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (EL)
Vegetation Index (EN)
Suttelite Images (EN)
Field Scouting (EN)
Remote Sensing (EN)
Unmmaned Aerial Vehicles (EN)
Drones (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.