Ανάλυση δεδομένων γεωργίας ακριβείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάλυση δεδομένων γεωργίας ακριβείας (EL)
Data analysis of precision agriculture (EN)

Φουντάς, Σπυρίδων (EL)
Γέμτος, Θεοφάνης (EL)
Fountas, Spyridon (EN)
Gemtos, Theofanis (EN)

Κατσούλας, Νικόλαος (EL)
Σταυρουλάκης, Πέτρος (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Stavroulakis, Peter (EN)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Katsoulas, Nikolaos (EN)

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ανάλυση των δεδομένων από τις εφαρμογές γεωργίας ακριβείας. Αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν την στατιστική ανάλυση περιγραφικών παραμέτρων, τη γεωστατιστική ανάλυση, τη δημιουργία χαρτών καθώς και τη δημιουργία ζωνών διαχείρισης. (EL)
This chapter presents the steps to analyse the precision agriculture data. It presents the statistical analysis of descriptive statistics, the basics for geostatistics, the creation of maps and finally the delineation of management zones. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (EL)
Geographical Information Systems (EN)
Global Positioning System (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.