Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔορυφορικές Τροχιές (EL)

Βουγιούκας, Δημοσθένης (EL)
Vougioukas, Dimosthenis (EN)

Κανάτας, Αθανάσιος (EL)
Σπανακά, Αδαμαντία (EL)
Νομικός, Νικόλαος (EL)
Μπαξεβάνης, Μάριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Nomikos, Nikolaos (EN)
Baxevanis, Marios (EN)
Kanatas, Athanasios (EN)
Spanaka, Adamantia (EN)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναλυτική περιγραφή των διαφορετικών ειδών δορυφορικών τροχιών, ξεκινώντας από τα γεωμετρικά στοιχεία της κίνησης των δορυφόρων. Αυτά περιλαμβάνουν τις δυναμικές των τροχιών, τους νόμους που διέπουν, τα στοιχεία και τις παραμέτρους που καθορίζουν το σχεδιασμό των τροχιών και τους αστερισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στη συνέχεια, θα καθοριστούν οι βασικοί ορισμοί και τα στοιχεία τροχιών με τις κατάλληλες εξισώσεις, θα αποτυπωθούν τα ημερολόγια και θα αναλυθούν τα διαφορετικά είδη τροχιών (GEO, MEO, LEO, ΗΕΟ) μαζί με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Τέλος, θα αναλυθεί η ηλιο-σύγχρονη τροχιά μαζί με την τροχιά της γης, απεικονίζοντας τη γεωμετρία γης-δορυφόρου. Το παρόν κεφάλαιο προσφέρεται για μία σειρά από κινούμενες εικόνες, διαδραστικές πληροφορίες, δισδιάστατα και τρισδιάστατα διαδραστικά σχήματα και προσομοίωση με κώδικα, που έχουν προκύψει από σειρές ασκήσεων και εργαστηριακών πειραμάτων που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διδασκαλία του μαθήματος (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΔΟΣΗ (EL)
ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ (EL)
ΤΡΟΧΙΕΣ (EL)
ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΙΣ (EL)
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ (EL)
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (EL)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (EL)
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (EL)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (EL)
Services (EN)
Satellites (EN)
Propagation (EN)
Orbits (EN)
Radiolinks (EN)
Signal Transmission (EN)
Multiple Access (EN)
Satellite Networks (EN)
Communication (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.