Βάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server (EL)
Databases, Data Warehouses and Data Mining (EN)

Συμεωνίδης, Παναγιώτης (EL)
Γούναρης, Αναστάσιος (EL)
Gounaris, Anastasios (EN)
Symeonidis, Panagiotis (EN)

Θεοδωρίδης, Ιωάννης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Theodoridis, Ioannis (EN)

To βιβλίο αφορά έναν πλήρη εργαστηριακό οδηγό για τον SQL Server. Αποτελείται από δύο μέρη, όπου στο πρώτο μέρος αφορά το γνωστικό αντικείμενο των βάσεων δεδομένων, ενώ το δεύτερο μέρος αφορά το γνωστικό αντικείμενο των Αποθηκών και της Εξόρυξης Δεδομένων. Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιγράφει τις βασικές λειτουργίες και δυνατότητες που προσφέρονται από ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του βιβλίου περιγράφονται σε πέντε κεφάλαια οι δυνατότητες του SQL Server 2014 Management Studio. Ο SQL Server είναι ένα ισχυρό εργαλείο που περιέχει ένα πλήθος δυνατοτήτων, όπως οι εντολές που αφορούν την γλώσσα ορισμού δεδομένων (Data Definition Language), εντολές της γλώσσας χειρισμού δεδομένων (Data Manipulation Language), και την γλώσσα προγραμματισμού Transact-SQL για την δημιουργία αποθηκευμένων διαδικασιών, εναυσμάτων και συναλλαγών. Κάθε κεφάλαιο από τα πέντε του πρώτου μέρους του βιβλίου περιγράφει λεπτομερώς μία από τις παραπάνω δυνατότητες του SQL Server. Τo δεύτερο μέρος του βιβλίου περιγράφει τις βασικές τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και τη διαδικασία δημιουργίας κύβων σε αποθήκες δεδομένων. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιγράφονται οι παραπάνω τεχνικές, μέσα από τη χρήση του SQL Server 2014 Business Intelligence. Συγκεκριμένα, τα πέντε κεφάλαια του δεύτερου μέρους γίνεται η περιγραφή τεχνικών εξόρυξης όπως decision trees, clustering, association rules, και time series. Τέλος, οι αποθήκες δεδομένων εξετάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. (EL)

learningMaterial
labGuide

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
Data Bases (EN)
Data Warehouses (EN)
Sql Server (EN)
Data Mining (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.