Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων με επίκεντρο τον χρήστη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων με επίκεντρο τον χρήστη (EL)

Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης (EL)
Koutsabasis, Panayiotis (EN)

Κάσδαγλη, Στέλλα-Γεωργία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Λέπουρας, Γεώργιος (EL)
Lepouras, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Kasdagli, Stella Georgia (EN)

Καθημερινά χρησιμοποιούμε διαδραστικά συστήματα (interactive systems) τεχνολογιών όπως παγκόσμιου ιστού, φορητών τηλεφώνων, εικονικών κόσμων, που παρέχουν υπηρεσίες σε εύρος περιοχών εφαρμογής - όπως ενημέρωση, διακυβέρνηση, εκπαίδευση και εργασία. Η αξιολόγηση με επίκεντρο το χρήστη είναι μια σημαντική δραστηριότητα εξασφάλισης της ποιότητας των διαδραστικών συστημάτων που εξετάζει το βαθμό στον οποίο το σύστημα ικανοποιεί και είναι συμβατό με τις προσδοκίες, τους στόχους, τις γνώσεις και τις ικανότητες των χρηστών. Η αξιολόγηση είναι μία από τις τρεις περιοχές έμφασης του πρότυπου προγράμματος σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή (Human-Computer Interaction) σύμφωνα με την ACM (Association of Computing Machinery). Επίσης, είναι μια από τις τρεις αρχές της χρηστοκεντρικής σχεδίασης (user centered design) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13407. Επιπλέον περιλαμβάνεται ως αναγκαία δραστηριότητα σε κάθε μοντέλο του κύκλου ζωής των διαδραστικών συστημάτων. Παρότι υπάρχει πλήθος μεθόδων αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων με επίκεντρο τον χρήστη, σε κάποιες περιπτώσεις η αξιολόγηση δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα επιμέλεια, γίνεται βιαστικά, συχνά στη βάση λίγων κριτηρίων, ή και καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι δυσάρεστες εμπειρίες των χρηστών όπως λάθη, αδιέξοδα αλληλεπίδρασης, αδυναμία κατανόησης και επίτευξης στόχων και εν τέλει μικρή αποδοχή των συστημάτων. Η παραπάνω αντιμετώπιση αλλάζει σταδιακά, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα. Η μεθοδολογική αξιολόγηση της εμπειρίας του χρήστη κατά κύριο λόγο αφορά τη μελέτη ευχρηστίας (usability), προσβασιμότητας (accessibility), συνεργατικής εργασίας (collaborative work) και εμπειρίας (user experience) των χρηστών. Το βιβλίο παρουσιάζει σημαντικό εύρος μεθόδων αξιολόγησης με πρακτικά παραδείγματα. Με τη χρήση του, οι φοιτητές και επαγγελματίες που μελετούν την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή θα εμβαθύνουν στις μεθόδους αξιολόγησης και θα καθοδηγηθούν για την εφαρμογή τους. (EL)

learningMaterial
book

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (EL)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EL)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (EL)
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (EL)
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (EL)
Evaluation (EN)
Accessibility (EN)
User Experience (EN)
Interactive System (EN)
Collaborative Work (EN)
Usability (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.