Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση Ευχρηστίας (EL)

Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης (EL)
Koutsabasis, Panayiotis (EN)

Κάλλιπος (EL)
Λέπουρας, Γεώργιος (EL)
Lepouras, Georgios (EN)
Kallipos (EN)

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να: - Ορίσει την έννοια της ευχρηστίας. - Καταγράψει σημαντικούς νόμους ευχρηστίας. - Απαριθμήσει και περιγράψει σημαντικές αρχές ευχρηστίας. - Δώσει παραδείγματα διαδραστικών συστημάτων για την καλή ή μη εφαρμογή των αρχών ευχρηστίας. - Αναλύσει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της ευρετικής αξιολόγησης, όπως: α-ριθμός απαιτούμενων αξιολογητών, προετοιμασία, συντονισμός αξιολογητών και παρουσίαση αποτελεσμάτων. - Αναγνωρίσει τις γενικές κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης ευχρηστίας και τα κριτήρια διαφοροποίησης τους. - Σχεδιάσει τη διεξαγωγή μιας ευρετικής αξιολόγησης. - Αναλύσει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής μιας διαμορφωτικής δοκιμής ευχρηστίας: ικανός αριθμός χρηστών, προετοιμασία, συντονισμός, παρουσίαση αποτελεσμάτων. - Σχεδιάσει τη διεξαγωγή μιας διαμορφωτικής δοκιμής ευχρηστίας. - Αναλύσει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής μιας συμπερασματικής δοκιμής ευχρηστίας: ικανός αριθμός χρηστών, προετοιμασία, συντονισμός, παρουσίαση αποτελεσμάτων. - Σχεδιάσει τη διεξαγωγή μιας συμπερασματικής δοκιμής ευχρηστίας. - Αντιπαραβάλει ερωτηματολόγια διερεύνησης της ικανοποίησης των χρηστών ως προς την ευχρηστία. - Εκφράσει ερωτήσεις διερεύνησης της ικανοποίησης των χρηστών ως προς την ευχρηστία. - Υποστηρίξει την αναγκαιότητα της αξιολόγησης ευχρηστίας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (EL)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EL)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (EL)
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (EL)
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (EL)
Evaluation (EN)
Accessibility (EN)
User Experience (EN)
Interactive System (EN)
Collaborative Work (EN)
Usability (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.