Χημικές και βιοχημικές διεργασίες στο θαλάσσιο περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧημικές και βιοχημικές διεργασίες στο θαλάσσιο περιβάλλον (EL)
Chemical and bio-chemical processes in the marine environment (EN)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)

Κουτίτας, Χριστόφορος (EL)
Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Δεδικούση, Σταματία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kallipos (EN)
Dedikousi, Stamatia (EN)
Koutitas, Christoforos (EN)

Γενικές και βασικές πληροφορίες σχετικά με τις κύριες βιοχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Βασικά στοιχεία για τα κύρια διαλυμένα αέρια, το οργανικό υλικό, με τη μορφή οργανικών ενώσεων και έμβιων οργανισμών, τη διαδικασία της πρωτογενούς παραγωγής στη στήλη του νερού και τις παραμέτρους από τις οποίες εξαρτάται, τον καθορισμό της τροφικής κατάστασης μιας θαλάσσιας περιοχής και την θαλάσσια τροφική αλυσίδα. Στοιχεία της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την ποιότητα των παράκτιων νερών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (EL)
ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (EL)
ΤΟΞΙΚΗ ΑΝΘΙΣΗ ΦΥΤΟΠΛΑΝΚΤΟΥ (EL)
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ (EL)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (EL)
ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ (EL)
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (EL)
ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ (EL)
Phytopagton (EN)
Harmful Algal Blooms (EN)
Nutrients (EN)
Marine Environment (EN)
Dissolved Oxygen (EN)
Photosynthesis (EN)
Primary Production (EN)
Organic Matter (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.