Μαθηματικό ομοίωμα ανεμογενούς κυκλοφορίας και μετεωρολογικής παλίρροιας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μαθηματικό ομοίωμα ανεμογενούς κυκλοφορίας και μετεωρολογικής παλίρροιας (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Στο μαθηματικό ομοίωμα υπολογίζεται η βαροτροπική κυκλοφορία (ολοκληρωμένες με το βάθος ταχύτητες) και η μεταβολή της στάθμης επιφανείας λόγω ανεμολογικής δράσης και ατμοσφαρικής πίεσης, των παραμέτρων, δηλαδή, που καθορίζουν την ανάπτυξη του φαινομένου της μετεωρολογικής παλίρροιας. Εκτός από τη δράση των ατμοσφαιρικών συνθηκών στον υπολογισμό περιλαμβάνονται η δράση της δύναμης Coriolis, οι τριβές επιφανείας και τυχόν ανοικτά όρια της περιοχής μελέτης (ανταλλαγή με διπλανή θαλάσσια περιοχή). Το μοντέλο παρέχεται και σε μορφή εκτελέσιμου αρχείου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από το χρήστη, και σε μορφή κώδικα υπολογιστικής γλώσσας FORTRAN, ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα και να χρησιμοποιηθεί από εξοικειωμένους με την γλώσσα προγραμματισμού χρήστες. (EL)

learningMaterial
algorithm

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΛΡΡΟΙΑΣ (EL)
ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
ΒΑΡΟΤΡΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (EL)
Mathematical Models In Coastal Engineering (EN)
Barotropic Circulation (EN)
Maritime Hydraulics (EN)
Physical Oceanography (EN)
Hydrodynamic Coastal Circulation (EN)
Storm Surge Model (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.