Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παράκτια μηχανική - Θαλάσσια περιβαλλοντική υδραυλική (EL)

Κομπιάδου, Κατερίνα (EL)
Καραμπάς, Θεοφάνης (EL)
Μακρής, Χρήστος (EL)
Κρεστενίτης, Ιωάννης (EL)
Ανδρουλιδάκης, Ιωάννης (EL)
Makris, Christos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)
Krestenitis, Ioannis (EN)
Kombiadou, Katerina (EN)
Androulidakis, Ioannis (EN)

Κουτίτας, Χριστόφορος (EL)
Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Δεδικούση, Σταματία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kallipos (EN)
Dedikousi, Stamatia (EN)
Koutitas, Christoforos (EN)

Το βιβλίο απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς αλλά και Μηχανικούς ή Επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που βρίσκονται στη φάση των προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών τους σπουδών για θέματα Παράκτιας Μηχανικής και Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής. Θα περιλαμβάνει έννοιες της παράκτιας φυσικής ωκεανογραφίας (φυσικές παράμετροι του θαλασσίου νερού, μετρήσεις και ανάλυση των παραμέτρων αυτών και χαρακτηρισμός θαλασσίων μαζών). Θα περιέχει θέματα δυναμικής ωκεανογραφίας (παράκτια ρεύματα, ανεμογενή, αδρανιακά και γεωστροφικά ρεύματα) οι βασικές εξισώσεις περιγραφής των φαινομένων αυτών, απλοποιημένες εξισώσεις υπολογισμού, μεθοδολογίες μετρήσεων αλλά και σύγχρονες τεχνικές άντλησης και επεξεργασίας μετρήσεων (δορυφορικές εικόνες, αλτιμετρία κλπ.). Θα αναλύονται οι μεταβολές της ελεύθερης στάθμης της θάλασσας και τα φυσικά αίτια που την προκαλούν όπως αστρονομική παλίρροια, σεισμικές μεταβολές του θαλάσσιου πυθμένα (tsounamis), μετεωρολογικά συστήματα - μετεωρολογική παλίρροια (storm surge) και η κλιματική αλλαγή. Θα αναλύονται οι επιπτώσεις από τις παράκτιες πλημμύρες και θα δίδονται στοιχεία για αναλυτικούς απλοποιημένους υπολογισμούς αλλά και υπολογισμούς της τρωτότητας της παράκτιας ζώνης. Για την κατανόηση των διεργασιών μεταφοράς και διάχυσης ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον, στο βιβλίο θα παρουσιάζονται οι διεργασίες αυτές και η μαθηματική τους προσομοίωση, αλλά και οι φυσικές, χημικές και βιολογικές παράμετροι και διεργασίες στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Με δεδομένη την αυξανόμενη απαίτηση για περιβαλλοντικά ασφαλή και τεχνικά ορθή διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, θα συμπεριλαμβάνεται και κεφάλαιο για τους υδραυλικούς υπολογισμούς υπoβρυχίων συστημάτων διάθεσης λυμάτων αλλά και υπολογισμού της αραίωσης - διάλυσης στο κοντινό και το μακρινό πεδίο. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται μαθηματικά ομοιώματα και μεθοδολογίες αριθμητικής τους επίλυσης για θέματα παράκτιας υδροδυναμικής κυκλοφορίας, μετεωρολογικής παλίρροιας και μεταφοράς-διασποράς ρύπων. (EL)

learningMaterial
book

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (EL)
ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (EL)
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (EL)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (EL)
Mathematical Models In Coastal Engineering (EN)
Maritime Hydraulics (EN)
Physical Oceanography (EN)
Outfalls (EN)
Hydrodynamic Coastal Circulation (EN)
Coastal Engineering (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.