Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυνεχείς τυχαίες μεταβλητές (EL)
Continuous random variables (EN)

Τουμπής, Σταύρος (EL)
Κοντογιάννης, Ιωάννης (EL)
Kontogiannis, Ioannis (EN)
Toumpis, Stavros (EN)

Τραμπούλης, Θεόφιλος (EL)
Γκιτζένης, Σάββας (EL)
Δελλαπόρτας, Πέτρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gitzenis, Savvas (EN)
Trampoulis, Τheofilos (EN)
Dellaportas, Petros (EN)

Εισαγωγή της έννοιας της συνεχούς τυχαίας μεταβλητής. Συνεχής συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και οι ιδιότητές της. Συνάρτηση κατανομής και η σχέση της με την διακριτή πυκνότητα μέσω της παραγώγου. Παραδείγματα. Ορισμός των βασικών περιγραφικών μεγεθών της μέσης τιμής, της διασποράς και της τυπικής απόκλισης μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής. Ανεξάρτητες συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Ιδιότητες και σχέση μέσης τιμής, διασποράς και ανεξαρτησίας. Ιδιότητες αθροισμάτων και γινομένων τυχαίων μεταβλητών. Εφαρμογές μέσω παραδειγμάτων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ (EL)
ΜΕΤΡΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (EL)
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (EL)
Probability Measure (EN)
Probabilistic Models (EN)
Probability (EN)
Probability Density (EN)
Statistics (EN)
Analysis Of Algorithms (EN)
Distributions (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.