Διαλειτουργικότητα, Πρότυπα, Κωδικοποίηση και Συστήματα Ταξινόμησης Ηλεκτρονικής Υγείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαλειτουργικότητα, Πρότυπα, Κωδικοποίηση και Συστήματα Ταξινόμησης Ηλεκτρονικής Υγείας (EL)

Κουμπούρος, Ιωάννης (EL)
Koumpouros, Ioannis (EN)

Σμπρίνη, Θεοφίλη (EL)
Μιαούλης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Smprini, Theofili (EN)
Miaoulis, Georgios (EN)

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί κρίσιμο συστατικό για την επιτυχημένη διάχυση των λύσεων της η-υγείας. Η ανάπτυξη ανεξάρτητων λύσεων και εφαρμογών στον τομέα της υγείας οδήγησε στην ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων τα οποία δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Η υγεία ως συνολικό αγαθό απαιτεί όμως και συνολικές λύσεις. Ο ασθενής που μετακινείται από ένα νοσοκομείο σε άλλο απαιτεί να μπορεί να έχει πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο, στις εξετάσεις του, στην αγωγή που είχε ακολουθήσει κατά καιρούς, στο ιστορικό του, κλπ. Η διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής διανομής των υπηρεσιών η-υγείας και αφορά την ανάγκη για συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή και περαιτέρω χρήση πληροφοριών για την αύξηση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους ασθενείς/πολίτες. Στο παρόν κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της διαλειτουργικότητας και αναλύονται τα επίπεδά της. Γίνεται εκτενής αναφορά στις προκλήσεις και εμπόδια. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα και προβλήματα στο χώρο της υγείας είναι η έλλειψη μιας μοναδικής ή αλλιώς η ταυτόχρονη πολύπλευρη κωδικοποίηση και ταξινόμηση. Η παραγωγή δεδομένων και πληροφοριών στον τομέα της υγείας είναι υπέρογκη. Ακόμη και σήμερα η έλλειψη ενός τυποποιημένου λεξικού, ορολογίας, προτύπων και πρωτοκόλλων στο χώρο των επιστημών υγείας αποτελεί σημαντικό σκόπελο στην περαιτέρω προώθηση αυτοματοποιημένων συστημάτων και διαδικασιών. Η χρήση των Η/Υ στη διαχείριση των δεδομένων και πληροφοριών υγείας κάνει ακόμη πιο αισθητό το συγκεκριμένο πρόβλημα, μιας και απαιτεί ομοιομορφία στη συστηματοποίηση και κωδικοποίηση των δεδομένων και των ορισμών τους προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή επεξεργασία τους από τα πληροφοριακά συστήματα. Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην υγεία σε σχέση με την κωδικοποίηση και ταξινόμηση πληροφοριών, δίνεται ο ορισμός των προτύπων, ενώ παρουσιάζονται οι διάφορες λύσεις (HL7, DICOM, SNOMED, ICD-10, ICPC, DRG, κλπ) (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
Ehealth (EN)
Telemedicine (EN)
Health (EN)
Health Informatics (EN)
Informatics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.