Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διεθνής μακροοικονομική (EL)

Κουτεντάκης, Φραγκίσκος (EL)
Κουκουριτάκης, Μίνως (EL)
Koutentakis, Fragkiskos (EN)
Koukouritakis, Minos (EN)

Παπαδόπουλος, Αθανάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papadopoulos, Athanasios (EN)

Το βιβλίο παρουσιάζει τα βασικά υποδείγματα της μακροοικονομικής της ανοικτής οικονομίας. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές οικονομικών που έχουν ήδη διδαχθεί τις βασικές μακροοικονομικές ταυτότητες και συνθήκες ισορροπίας των αγορών αγαθών και χρήματος στην κλειστή οικονομία (IS-LM). Η έννοια της ανοικτής οικονομίας εισάγεται με την ένταξη στο εισοδηματικό κύκλωμα των εισαγωγών/εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και των εισροών/εκροών κεφαλαίου. Στη συνέχεια αναλύονται οι θεμελιώδεις έννοιες της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του ισοζυγίου πληρωμών και οι μηχανισμοί εξισορρόπησής τους. Περιγράφεται η προσαρμογή του εισοδήματος και της δαπάνης με ιδιαίτερη έμφαση στον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών και αναλύεται η συνθήκη Marshal-Lerner που καθορίζει η επίπτωση μιας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο ισοζύγιο πληρωμών. Στη συνέχεια εξετάζεται η εξισορρόπηση του ισοζυγίου μέσω μεταβολών της προσφοράς χρήματος και περιγράφεται το νομισματικό υπόδειγμα. Στο επόμενο μέρος του βιβλίου εξετάζεται η λειτουργία της οικονομικής πολιτικής σε καθεστώς σταθερών και κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών με τέλεια και ατελή κινητικότητα κεφαλαίου. Περιγράφεται επίσης η συναθροιστική ζήτηση στην ανοικτή οικονομία και εξετάζονται τα βασικά υποδείγματα της συναθροιστικής προσφοράς. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με μια ιστορική αναδρομή στο διεθνές νομισματικό σύστημα. (EL)

learningMaterial
book

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ (EL)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (EL)
ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (EL)
Exchange Rates (EN)
Macroeconomics (EN)
Open Economy (EN)
Balance Of Payments (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-10*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.