Υπολογιστικές Μέθοδοι για Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Hadoop και MapReduce)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥπολογιστικές Μέθοδοι για Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Hadoop και MapReduce) (EL)

Βερύκιος, Βασίλειος (EL)
Καγκλής, Βασίλειος (EL)
Σταυρόπουλος, Ηλίας (EL)
Kagklis, Vasileios (EN)
Stavropoulos, Ilias (EN)
Verykios, Vasileios (EN)

Καλλές, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kalles, Dimitrios (EN)

Η λύση του Hadoop & ΜapReduce και των συνεργαζόμενων εφαρμογών τους περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια απλή αλλά πολύ ισχυρή μέθοδο για την επεξεργασία και την ανάλυση των εξαιρετικά μεγάλων συνόλων δεδομένων, ακόμη και μέχρι το επίπεδο πολλαπλών PetaByte. Κατά βάση το MapReduce είναι μια διαδικασία για το συνδυασμό των δεδομένων από πολλαπλές εισόδους (δημιουργώντας το «map»), και μετά αναγωγή (reduce) χρησιμοποιώντας μία λειτουργία που θα διυλίσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται πολλαπλές περιπτώσεις χρήσης των Hadoop & MapReduce και των εφαρμογών τους για περιπτώσεις πολλών TB ακόμη και αρκετών PB. το Hadoop χρησιμοποιεί ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων, το HDFS. Το σύστημα του Hadoop/MapReduce είναι χρήσιμο για δεδομένα τα οποία είναι λιγότερο δομημένα όπως για παράδειγμα οι σελίδες Διαδικτύου ή πολλαπλά δεδομένα εγγράφων ή εικόνων τα οποία δεν είναι πλήρως οργανωμένα-δομημένα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (EL)
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΔΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (EL)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (EL)
Big Data Analytics (EN)
Hadoop (EN)
Data Mining (EN)
Association Rules (EN)
OLAP (EN)
Mapreduce (EN)
Clustering (EN)
Statistics (EN)
Machine Learning (EN)
Data Science (EN)
NoSQL Databases (EN)
Classification (EN)
Decision Trees (EN)
Data Cleaning (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.