Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ιατρική πληροφορική (EL)
Medical Informatics (EN)

Τσιπούρας, Μάρκος (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Καρβούνης, Ευάγγελος (EL)
Τζάλλας, Αλέξανδρος (EL)
Karvounis, Evangelos (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)
Tsipouras, Markos (EN)
Tzallas, Alexandros (EN)

Γιαννίκου, Αναστασία (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Αγγελίδης, Παντελής (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giannikou, Anastasia (EN)
Angelidis, Pantelis (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)

Το βιβλίο «Ιατρική Πληροφορική» θα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το αντικείμενο της ιατρικής πληροφορικής και των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων στην ιατρική καθώς επίσης και της επεξεργασίας βιοϊατρικών σημάτων. Επιπλέον, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη ειδικούς αναγνώστες όσο και από ερευνητές του συγκεκριμένου πεδίου. (EL)

learningMaterial
book

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ (EL)
ΗΜΓ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΑΣ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (EL)
ΔΚΡ (EL)
ΗΚΓ (EL)
ΕΥΦΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΚΙΝΗΤΗ ΥΓΕΑ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (EL)
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (EL)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΗΣΗ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ (EL)
ΕΜΒΡΥΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (EL)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (EL)
ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ (EL)
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΑΣ (EL)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΑ (EL)
ΕΗΚΓ (EL)
ΗΕΓ (EL)
ΒΙΟΣΗΜΑΤΑ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑ ΕΜΒΡΥΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (EL)
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (EL)
FECG (EN)
Electroencephalogram (EN)
Medical Information (EN)
Digital Fetal Electrocardiogram Processing (EN)
Health Information Systems (EN)
HRV (EN)
Biomedical Signals (EN)
Digital Electromyography Processing (EN)
Telemedicine (EN)
Medical Information Standarts (EN)
Biomedical Signal Processing (EN)
Medical Information Systems (EN)
Fetal Electrocardiogram (EN)
Electromyography (EN)
Digital Electrocardiogram Processing (EN)
Digital Electroencephalogram Processing (EN)
EMG (EN)
Information Systems Telemedicine (EN)
EEG (EN)
Digital Medical Record (EN)
Mobile Health (EN)
ECG (EN)
Medical Expert Information Systems (EN)
Medical Decision Support Systems (EN)
Medical Classification (EN)
Heart Rate Variability (EN)
Patient Medical Records (EN)
Medical Informatics (EN)
Electrocardiogram (EN)
Medical Intelligent Information Systems (EN)
Biosignals (EN)
Heart Rate Variability Analysis (EN)
Medical Nomeclature (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.