Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική (EL)
ntroduction to Medical Informatics (EN)

Τσιπούρας, Μάρκος (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Καρβούνης, Ευάγγελος (EL)
Τζάλλας, Αλέξανδρος (EL)
Karvounis, Evangelos (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)
Tsipouras, Markos (EN)
Tzallas, Alexandros (EN)

Γιαννίκου, Αναστασία (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Αγγελίδης, Παντελής (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giannikou, Anastasia (EN)
Angelidis, Pantelis (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)

Εισαγωγικό κεφάλαιο του πρώτου μέρους του βιβλίου (Μέρος Ι: Η Πληροφορική στην Υγεία και την Ιατρική), στο οποίο γίνεται μια αρχική περιγραφή των βασικών εννοιών σε σχέση με την Ιατρική Πληροφορική και την Πληροφορική της Υγείας. Θέματα που καλύπτονται σε υποκεφάλαια: Κατηγοριοποίησης, Ιστορική αναδρομή. (EL)
Introductory chapter of the first part of the book (Part I: Informatics in Health and Medicine). Τhis chapter describes the basic principles of Medical Informatics and Health Informatics. Topics covered in subsections: Classification, History. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
Medical Informatics (EN)
Health Informatics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.