Ιατρικά Δεδομένα και Πρότυπα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙατρικά Δεδομένα και Πρότυπα (EL)
Medical data and Standardization (EN)

Τσιπούρας, Μάρκος (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Καρβούνης, Ευάγγελος (EL)
Τζάλλας, Αλέξανδρος (EL)
Karvounis, Evangelos (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)
Tsipouras, Markos (EN)
Tzallas, Alexandros (EN)

Γιαννίκου, Αναστασία (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Αγγελίδης, Παντελής (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giannikou, Anastasia (EN)
Angelidis, Pantelis (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)

Κεφάλαιο στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται με σκοπό την ομοιογένεια των ιατρικών δεδομένων και των διαδικασιών. Συγκεκριμένα το κεφάλαιο μελετά α) τον Ιατρικό Φάκελο Ασθενούς και τα δεδομένα που αυτός περιλαμβάνει, β) τα πρότυπα ονοματολογίας και ταξινόμησης των ιατρικών όρων και γ) τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή και αξιόπιστη μετάδοση των δεδομένων. (EL)
In this chapter a detailed description of medical standardization is presented. The use of medical standard aims to provide homogeneous dataset from patient records, which is very important for effective communication between specialists. Specifically, the chapter focuses on a) Electronic Health Records, b) Medical terms nomenclature and classification and c) Medical transfer data standardization. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (EL)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (EL)
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (EL)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (EL)
Patient Medical Records (EN)
Medical Information (EN)
Medical Information Standarts (EN)
Digital Medical Record (EN)
Medical Nomeclature (EN)
Medical Classification (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.