Πληροφοριακά Συστήματα στην Ιατρική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠληροφοριακά Συστήματα στην Ιατρική (EL)
Information Systems in Medicine (EN)

Τσιπούρας, Μάρκος (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Καρβούνης, Ευάγγελος (EL)
Τζάλλας, Αλέξανδρος (EL)
Karvounis, Evangelos (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)
Tsipouras, Markos (EN)
Tzallas, Alexandros (EN)

Γιαννίκου, Αναστασία (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Αγγελίδης, Παντελής (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giannikou, Anastasia (EN)
Angelidis, Pantelis (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση των Πληροφοριακών Συστημάτων στον τομέα της υγείας. Αρχικά θα παρουσιαστούν κάποιες βασικές έννοιες της διαχείρισης πληροφορίας, ενώ στην συνέχεια θα επικεντρωθούμε στα Ιατρικά και Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα, αναλύοντας έννοιες όπως ο Ιατρικός Φάκελος Ασθενή, τα μοντέλα και μεταμοντέλα καθώς και οι αρχιτεκτονικές των ΠΣΥ. (EL)
In this chapter we will make a detailed presentation of Information Systems in Medicine. Initially they will present some basic information management concepts, and then we will focus on Medical and Hospital Information Systems, by analyzing concepts such as Medical Patient Record, models and meta-models and architectures of Health Information Systems. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
Information Management (EN)
Health Information Systems (EN)
Electronic Health Record (EN)
Hospital Information Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.