Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗλεκτροκαρδιογράφημα (EL)
Electrocardiogram (EN)

Τσιπούρας, Μάρκος (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Καρβούνης, Ευάγγελος (EL)
Τζάλλας, Αλέξανδρος (EL)
Karvounis, Evangelos (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)
Tsipouras, Markos (EN)
Tzallas, Alexandros (EN)

Γιαννίκου, Αναστασία (EL)
Γιαννακέας, Νικόλαος (EL)
Αγγελίδης, Παντελής (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giannikou, Anastasia (EN)
Angelidis, Pantelis (EN)
Giannakeas, Nikolaos (EN)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος – ΗΚΓ (Electrocardiogram - ECG). Αρχικά θα παρουσιαστούν βασικές αρχές της καρδιακής λειτουργίας, και στην συνέχεια οι βασικές ιδιότητες, τα κύρια χαρακτηριστικά και ο τρόπος καταγραφής του ΗΚΓ. Στην συνέχεια θα γίνει ανάλυση των βασικών τεχνικών επεξεργασίας του ΗΚΓ. (EL)
In this chapter a detailed presentation of Electrocardiogram (ECG) will be presented. Initially the basic principles of heart function will be presented, and then the basic properties, the main characteristics and the way of recording of the ECG will be presented. Then, the basic ECG processing techniques will be presented and analysed. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (EL)
ΗΚΓ (EL)
Electrocardiogram (EN)
ECG (EN)
Electrocardiogram Analysis (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.