Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σήματα και Συστήματα (EL)

Καραμπογιάς, Σεραφείμ (EL)
Karampogias, Serafeim (EN)

Κόλλιας, Στέφανος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kollias, Stefanos (EN)

Στη σημερινή εποχή της κοινωνίας τη πληροφορίας, που χαρακτηρίζεται από τη σύγκλιση και ενοποίηση διαφορετικών μέχρι τώρα επιστημονικών περιοχών, το πεδίο των σημάτων και των συστημάτων αποτελεί πλέον ένα ενιαίο σύνολο βασικών και θεμελιωδών γνώσεων για ένα ευρύ φάσμα περιοχών που σχετίζονται με τον ένα ή άλλο τρόπο με την παραγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την μετάδοση της πληροφορίας. Βασικός σκοπός του βιβλίου είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στις βασικές τεχνικές ανάλυσης και μελέτης των σημάτων και συστημάτων με ενιαίο τρόπο και να του προσφέρει τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία, με τα οποία μπορεί να χειριστεί τα σήματα και τα συστήματα. Έχει καταβληθεί προσπάθεια να δοθούν οι θεωρητικές έννοιες με απλό τρόπο και να συνδεθούν με αντίστοιχες έννοιες της φυσικής. Η επιλογή των παραδειγμάτων έγινε με γνώμονα τη χρησιμότητά τους ώστε να βοηθούν τον αναγνώστη να εμπεδώσει τη θεωρία και να κατανοήσει τις τεχνικές προσέγγισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Οι βασικές θεματικές ενότητες του Μαθήματος Σήματα και Συστήματα αναπτύσσονται σε οκτώ κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν ασκήσεις στις οποίες δε δίνεται η λύση τους. Επίσεις υπάρχουν ασκήσεων στις οποίες ο φοιτητής έχει τη δυνατότηταί να έχει σταδιακά i) μόνο το τελικό αποτέλεσμα προς διασταύρωση με τη δική του λύση, ii) υποδείξεις για την μέθοδο επίλυσης της άσκησης, iii) παρατηρήσεις ως προς τους εναλλακτικούς τρόπους λύσεις και iv) πλήρη λύση της άσκησης. Τέλος υπάρχουν σειρές ασκήσεων εξατομικευμένων μέσω κωδικού. Οι ασκήσεις αυτές έχουν επιλεγεί με σκοπό να καλύπτουν την ύλη του κεφαλαίου και να δίνεται η δυνατότητα στο επιμελή φοιτητή να εμπεδώσει ασκούμενος τις αντίστοιχες έννοιες του μαθήματος. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά τις απαντήσεις του και να λάβει την εκτίμηση της απόδοσής του και να λάβει τις ορθές απαντήσεις των ασκήσεων. (EL)

learningMaterial
book

ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΘΡΙΕΡ (EL)
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΑΠΛΑΣ (EL)
ΜΕΤΑΣΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ζ (EL)
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (EL)
ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΦΙΛΤΡΑ (EL)
Laplase Transform (EN)
Filters (EN)
Z Transform (EN)
Fourier Transform (EN)
Signals And Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.