Εισαγωγή στην Οικιακή Τεχνολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στην Οικιακή Τεχνολογία (EL)
Introduction to Household Technology (EN)

Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος (EL)
Ampeliotis, Konstantinos (EN)

Γκούσια, Μαρία (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Gkousia, Maria (EN)

Το επιστημονικό πεδίο της Οικιακής Τεχνολογίας συσχετίζεται άμεσα με την προσπάθεια περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οικιακού χώρου. Για το λόγο αυτό, οι πτυχιούχοι του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στον τομέα της οικιακής τεχνολογίας, τους περιορισμούς που αυτή έχει, τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που προκαλεί αλλά και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να περιορίζονται οι όποιοι κίνδυνοι για τον άνθρωπο. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στους σημαντικότερους ιστορικούς σταθμούς στην εξέλιξη της Οικιακής Τεχνολογίας καθώς και τις αλληλεπιδράσεις που αυτή έχει με την ποιότητα της ζωής αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σύγχρονων νοικοκυριών. (EL)
The study of Household Technology aims at reducing the adverse environmental impacts generated by households. Based on this assumption, Home Economists should be well aware and trained on the latest developments of household techology, its limitations and strengths. The goal of the first chapter is to present to most important milestones in the evolution of Hopusehold Technology in addition to its interrelationships to the quality of life and reduction of the environmental footprint of contemporary households. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΟΙΚΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Household Technology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Ελλάδα, Ευρώπη, Κόσμος (EL)
Greece, Europe, Globe (EN)

παρόν, παρελθόν (EL)
present time, past time (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.