Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο πλύσιμο των ρούχων (EL)
Laundry washing (EN)

Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος (EL)
Ampeliotis, Konstantinos (EN)

Γκούσια, Μαρία (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Gkousia, Maria (EN)

Το πλύσιμο των ρούχων αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες στον οικιακό χώρο. Το πλύσιμο των ρούχων συνδέεται άμεσα με την προσωπική υγιεινή και την καθαριότητα των μελών του νοικοκυριού. Για το πλύσιμο των ρούχων χρησιμοποιείται νερό καθώς επίσης και μια σειρά προϊόντων της χημικής βιομηχανίας, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα απορρυπαντικά. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των εισροών που απαιτούνται για το πλύσιμο των ρούχων και η ανάδειξη των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται με αυτές. (EL)
Laundry is among the most important activities in households. Laundry washing is directly associated with personal hygiene and cleanliness of the members of the household. Laundry uses water in addition to a number of products associeted with the chemical industry, the most important of which are detergents. The aim of this chapter is the presentation of the main inputs of energy and materials that are associated with laundry, and their environmental impacts. In addition, good practies aiming at reducing the environmental impact of laundry are presented and discussed. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ (EL)
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ (EL)
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ (EL)
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ (EL)
Energy Conservation (EN)
Washing (EN)
Detergents (EN)
Laundry (EN)
Washing Machine (EN)
Water Conservation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΗ (EL)
GREECE, EUROPE (EN)

Παρόν (EL)
Contemporary times (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.