Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο πλύσιμο των πιάτων (EL)
Dishwashing (EN)

Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος (EL)
Ampeliotis, Konstantinos (EN)

Γκούσια, Μαρία (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Gkousia, Maria (EN)

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των δύο εναλλακτικών μεθόδων πλυσίματος των οικιακών σκευών εστίασης (πιάτων, ποτηριών, μαγειρικών σκευών, κ.λπ.), δηλαδή είτε του πλυσίματος στο χέρι ή της χρήσης ενός οικιακού πλυντηρίου πιάτων. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, παρουσιάζεται η κατανάλωση των πόρων (νερό, απορρυπαντικά, ενέργεια) που απαιτούνται σε κάθε μία από τις δύο παραπάνω εναλλακτικές επιλογές. Στη συνέχεια γίνεται εκτίμηση των συνεπακόλουθων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξετάζεται, κατόπιν, η επίδραση των διαφόρων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων (π.χ. μέγεθος και δομή του νοικοκυριού, εισόδημα, περιοχή κατοικίας) ως προς την κατανάλωση των πόρων του νοικοκυριού για το πλύσιμο των οικιακών συσκευών εστίασης.Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παράθεση καλών καθημερινών πρακτικών με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης πόρων και την πρόληψη της ρύπανσης. (EL)
The aim of this chapter is the presentation and comparison of the two ways to wash the dishes and other cooking and food serving hardware: either manually or with the use of a dishwasher. Based on the review of international literature the consumption of resources (water, energy, detergents) is presented for each one of the aforementioned alternatives. Then, the influence on dishwashing of socio-economic (size and structure of households, income) and behavioural factors is examined. Finally, best practices aiming at reducing the environmental impacts of dishwashing, are presented and discussed. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (EL)
ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ (EL)
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ (EL)
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
Dishwashing (EN)
Dishwasher (EN)
Energy Conservation (EN)
Water Conservation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.