Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαραγωγή ζεστού νερού χρήσης (EL)
Water heating (EN)

Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος (EL)
Ampeliotis, Konstantinos (EN)

Γκούσια, Μαρία (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Gkousia, Maria (EN)

Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης αποτελεί μια οικιακή δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την προσωπική υγιεινή και καθαριότητα των μελών του νοικοκυριού αλλά και την καθαριότητα των σκευών και του ρουχισμού του οικιακού χώρου. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των αρχών λειτουργίας των κυριότερων οικιακών συσκευών που παράγουν ζεστό νερό χρήσης (ηλεκτρικών και ηλιακών θερμοσιφώνων, βραστήρων, ταχυθερμαντήρων, κ.ά.). Αναλύονται διεξοδικά τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά της κάθε επιλογής με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ανάδειξη καλών πρακτικών για τον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στον οικιακό χώρο. (EL)
The generation of hot water domestically, is directly related to the personal gygiene and cleanliness of the household members. Moreover, it is also related to layndry washing and dishwashing. The aim of this chapter is the presentation of the basic operational principles of the appliances that generate hot water (mainly electrical and solar water heaters). The advantages and disadvantages of each alternative are addressed focusing on the environmental impacts. Best practices for reducing the environmetal impact generated by domestic water heating are presented and discussed, focusing mainly on solar water heaters, which constitute a very popular technologucal application of renewable energy in Greece. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΟΙΚΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ (EL)
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (EL)
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ (EL)
ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ (EL)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
Solar Energy (EN)
Hot Water (EN)
Water Heater (EN)
Household Technology (EN)
Renewable Energy Sources (EN)
Solar Water Heater (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Ελλάδα, Ευρώπη (EL)
Greece, Europe (EN)

1995-2015 (EL)
1995-2015 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.