Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (EL)
Waste electrical and electronic equipment (EN)

Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος (EL)
Ampeliotis, Konstantinos (EN)

Γκούσια, Μαρία (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Gkousia, Maria (EN)

Τα απόβλητα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αποτελούν το τελευταίο στάδιο στον κύκλο ζωής των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Τα ΑΗΗΕ αποτελούν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ρεύμα στερών αποβλήτων διεθνώς. Περιεχόμενο του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των συστατικών των ΑΗΗΕ, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη μη ενδεδειγμένη διαχείρισή τους καθώς και στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξηγείται η προσέγγιση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ και ο ρόλος των επιχειρήσεων οι οποίες διακινούν οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Παρουσιάζονται επίσης οι τεχνολογικές λύσεις ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ και εξηγείται ο καθοριστικός ρόλος των νοικοκυριών σε αυτές. (EL)
Waste of electrical and electronic equipment (WEEE) describe the final stage of the life cycle of household electrical appliances. WEEE constitute the fastest developing waste stream worldwide. the aim of this chapter is to present the main materials found in WEEE (both useful that have to be recovered and toxic that have to be removed). The environmental impacts generated by the uncontrolled management of WEEE are discussed and data are presented focusing on Greece but also on the global WEEE management. The alternative management of WEEE based on the extended producer responsibility is explained. Finally, the technological developments on precious metals recovery from WEEE are discussed. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (EL)
ΤΟΞΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (EL)
ΑΗΗΕ (EL)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ (EL)
ΑΝΑΚΤΗΣΗ (EL)
Appliances (EN)
Weee (EN)
Recycling (EN)
Toxic Metals (EN)
Recovery (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Ελλάδα, Ευρώπη, Κόσμος (EL)
Greece, Europe, Globe (EN)

Παρόν, μέλλον (EL)
Present time, Future (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.