Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Οικιακής Τεχνολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι κοινωνικές επιπτώσεις της Οικιακής Τεχνολογίας (EL)
The social impacts of Household Technology (EN)

Σδράλη, Δέσποινα (EL)
Sdrali, Despoina (EN)

Γκούσια, Μαρία (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Τσιαδήμου, Αναστασία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Tsiadimou, Anastasia (EN)
Gkousia, Maria (EN)

Ιστορικά, η οικιακή τεχνολογία σχετίζεται άμεσα με τον καθημερινό ρόλο των δύο φύλων στον οικιακό χώρο. Στόχος του κεφαλαίου είναι η διεπιστημονική προσέγγιση της σχέσης φύλου και οικιακής τεχνολογίας. Ειδικότερα, μέσα από μια ιστορική ματιά, εξετάζονται οι παράγοντες που διαμόρφωσαν τη σχέση οικιακής τεχνολογίας και φύλου (πολιτισμικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί), καθώς και οι τρόποι με τους οποίους η οικιακή τεχνολογία καθόρισε τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα. Επίσης, διερευνάται η σύγχρονη επίδραση της τεχνολογικής καινοτομίας στον κατά φύλο καταμερισμό της οικιακής εργασίας και στις τεχνολογικές επιλογές. Τέλος, αναλύεται ο ρόλος της γυναίκας στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ορθολογικής χρήσης της οικιακής τεχνολογίας. (EL)
Historically, domestic technology has been directly related to the everyday gender roles. This chapter highlights the necessity of gender equality towards a path of sustainability and interdisciplinary approaches the relationship of gender and household technology. More specifically, the factors affecting the relationship of domestic technology and gender are examined, as well as the ways in which domestic technology determines the power relations between men and women. Additionally, the receptivity of women to modern technologies is investigated and the impact of women participation in household technology on their daily life is highlighted. After studying this chapter, the reader will be able to: • recognize the necessity of gender equality for sustainable development, • understand the relationship between gender and household technology, • highlight the impacts of modern household technology on everyday life of women. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΟΙΚΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ (EL)
Gender Issues (EN)
Household Technology (EN)
Women And Technology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

ΕΛΛΑΔΑ, ΚΟΣΜΟΣ (EL)
GREECE, GLOBE (EN)

Παρόν, παρελθόν (EL)
Present time, past time (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.