Χειρουργική Τεχνολογία και διεγχειριτική εξωσωματική υποκατάσταση Καρδιοπνευμονικών Λειτουργιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧειρουργική Τεχνολογία και διεγχειριτική εξωσωματική υποκατάσταση Καρδιοπνευμονικών Λειτουργιών (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Παππάς, Βασίλειος (EL)
Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Pappas, Vasileios (EN)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)
Botsivali, Maria (EN)

- Η εξέλιξη της Χειρουργικής Τεχνολογίας και του σχεδιασμού των Χειρουργείων. - Ο βασικός εξοπλισμός (Χειρουργικές Τράπεζες, Σκιαλυτικές Λυχνίες, Συστήματα επιτήρησης ασθενούς κλπ.). - Τα δίκτυα μέσα στα Χειρουργεία (Ιατρικά Αέρια, Η/Μ Εγκαταστάσεις, κεντρική επιτήρηση αερίων ασθενούς κλπ.). - Χειρουργικά Εργαλεία. - Αποστείρωση. - Σύστημα Ηλεκτροχειρουργικής. - Χειρουργικά LASERS. - Σύστημα Κρυοχειρουργικής. - Χειρουργικά Μικροσκόπια. - Ενδοσκοπική Χειρουργική (Τύποι Ενδοσκοπίων, Πηγές Φωτός και Απολύμανση). - Συστήματα "Ρομποτικής" Χειρουργικής. - Οιονεί Χειρουργικά Συστήματα (Λιθοτριψία, Διεγχειρητική Ακτινοθεραπεία κλπ). - Διεγχειριτική εξωσωματική υποκατάσταση Καρδιοπνευμονικών Λειτουργιών. - Αυτόλογη Διεγχειριτική Μετάγγιση Ενεωρήματος Αιμοπεταλίων. - Χειρουργικά Εμφυτεύματα (Ορθοπεδικά, Αγγειακά, Ηλεκτρονικά κλπ). - Βιολογικά Χειρουργικά Εμφυτεύματα: Όργανα, Ιστοί και Βλαστοκύτταρα. - Κατ' οίκον Μετεγχειρητική επιτήρηση ασθενούς. - Ασφάλεια: Η/Μ, Βιολογική, Χημική, Ακτ/σία. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΩΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΠ-ΜΕΘ (EL)
Anaesthesia (EN)
Biomedical Engineering (EN)
Cninical Chemistry (EN)
Surgery (EN)
Surgery Nursing (EN)
Intensive And Emergency Medicine (EN)
ICU And Emergency Nursing (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.