Τεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής Εργαστηριακής υποστήριξης των ΤΕΠ των ΜΕΘ και των Χειρουργείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤεχνολογία της in vitro Διαγνωστικής Εργαστηριακής υποστήριξης των ΤΕΠ των ΜΕΘ και των Χειρουργείων (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Παππάς, Βασίλειος (EL)
Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ (EL)
Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Pappas, Vasileios (EN)
Ventouras, Errikos-Chaim (EN)
Botsivali, Maria (EN)

- Φασματο – και Φθορισμοφασματο-φωτομετρία - Φασματοφωτομετρία Ατομικής Εκπομπής και Απορρόφησης - Υγρή και Αέριος Χρωματογραφία, HPLC, TLC - Η Τεχνολογία της κλασσικής, της τριχοειδούς και της δισδιάστατης Ηλεκτροφόρησης - Αυτόματοι αναλυτές αερίων αίματος (Μέτρηση των pH, pCO2, pO2 και υπολογισμός ολικού CO2, του -HCO3 και της αλκαλικής περίσσειας ΒΕ). - Ανοσοπροσδιορισμοί (Αναλύσεις Ανταγωνιστικής Σύνδεσης και Sandwich, Ραδιοανοσολογικοί Προσδιορισμοί, Ανοσοενζυμικές Μέθοδοι, Μέθοδοι Ανοσοφθορισμού, Ανοσοχημειοφωταύγειας, Ηλεκτροχημειοφωταύγειας). - Οργανολογία Ανοσοπροσδιορισμών. - Μέθοδοι και εξοπλισμός της Μοριακής Βιολογίας (PCR, RT-PCR, TMA, Next Generation Sequencing κλπ.). - Διιεγχειρητικές ιστοπαθολογικές και κυτταρολογικές εξετάσεις. - Η αυτοματοποίηση, η διαδικτύωση και η σμίκρυνση των αναλυτικών διατάξεων του IVD Εργαστηρίου. - Παρακλίνιες Εξετάσεις (IVD-PoCΤ) σε ΤΕΠ ΜΕΘ και Χειρουργεία και μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών κατ΄οίκον. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (EL)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΩΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (EL)
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΠ-ΜΕΘ (EL)
Anaesthesia (EN)
Biomedical Engineering (EN)
Cninical Chemistry (EN)
Surgery (EN)
Surgery Nursing (EN)
Intensive And Emergency Medicine (EN)
ICU And Emergency Nursing (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.