Τα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια και η Αιμοδοσία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Τα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια και η Αιμοδοσία (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Καλλέργη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kallergi, Maria (EN)
Botsivali, Maria (EN)

Τα in vitro Διαγνωστικά Εργαστήρια και η Αιμοδοσία. Κλινική Χημεία - Φασματο – και Φθορισμοφασματο-φωτομετρία - Φασματοφωτομετρία Ατομικής Εκπομπής και Απορρόφησης - - Υγρή και Αέριος Χρωματογραφία. - Ηλεκτροφόρηση. - Αυτόματοι αναλυτές αερίων αίματος - Ανοσοπροσδιορισμοί. - Μέθοδοι και εξοπλισμός της Μοριακής Βιολογίας (PCR, RT-PCR, TMA, Next Generation Sequencing κλπ.). - Παρακλίνιες Εξετάσεις (IVD-PoCΤ). Ιστοπαθολογικά, Αιματολογικά και Κυτταρολογικά Εργαστήρια. - Τεχνολογία Συστημάτων Απαρίθμησης και Ταξινόμησης Κυττάρων (Αιματολογικοί Αναλυτές. Κυτταρομετρία Ροής κλπ.). - Σύγχρονη Μικροσκοπία. Οι λειτουργίες της Αιμοδοσίας - Η συλλογή, ο έλεγχος, η επεξεργασία, η συτήρηση και η χορήγηση των Παραγώγων του Αίματος. - Τεχνολογία της Ανοσοαιματολογίας. - Η Τεχνολογία του ελέγχου της Ιστοσυμβατότητας. Δημιουργία ιστών (και οργάνων?) προς μεταμόσχευση με τη χρήση βλαστοκυττάρων. Η Νομοαθεσία των in vitro Διαγνωστικών Εργαστήρίων και της Αιμοδοσίας. Πιστοποίηση και Διαπίστευση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
Health Economics (EN)
Hospital Operation (EN)
Technical-managerial Standards (EN)
Public Health Services (EN)
Hospital Management (EN)
Medical Care (EN)
Medical-managerial Guidelines (EN)
Health Policy (EN)
Community Health (EN)
Biosecurity (EN)
Quality Systems (EN)
Hospital Structure (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)