Εισαγωγή στην Παιδοκαρδιολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εισαγωγή στην Παιδοκαρδιολογία (EL)
INTRODUCTION IN PEDIATRIC CARDIOLOGY (EN)

Γερμανάκης, Ιωάννης (EL)
Γιαννόπουλος, Ανδρέας (EL)
Παπαδοπούλου-Λεγμπέλου, Κυριακή (EL)
Βλάχος, Αντώνιος (EL)
Germanakis, Ioannis (EN)
Vlachos, Antonios (EN)
Papadopoulou Legmpelou, Kyriaki (EN)
Giannopoulos, Andreas (EN)

Καρέλλη, Ιωάννα (EL)
Μεταλληνός, Παναγιώτης (EL)
Βασιλειάδη, Μαρίνα Άννα (EL)
Βαρλάμης, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Varlamis, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Karelli, Ioanna (EN)
Vasileiadi, Marina Anna (EN)
Metallinos, Panagiotis (EN)

Εισαγωγικό σύγγραμα στην Παιδιιατρική Καρδιολογία, από την εμβρυική ζωή ως την εφηβεία. Διάγνωση, πρόγνωση, θεραπεία των συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών της παιδικής ηλικίας, με ιδιαίτερη έμφαση την απόκτηση βασικών κλινικών δεξιοτήτων (επάρκεια στην καρδιακή ακρόαση, στην αξιολόγηση του παιδικού ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σωστή αναγνώριση και παραπομπή παιδιών με υποψία καρδιοπάθειας) των μελλοντικών ιατρών που θα συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και σωστό χειρισμό των καρδιοπαθών παιδιών, αλλά και στην έγκαιρη προγεννητική διάγνωση και συμβουλευτική. Στόχος η παροχή βασικών εισαγωγικών γνώσεων Παιδιατρικής Καρδιολογίας τόσο για τους φοιτητές που παρακολουθούν το ειδικό γνωστικό αντικείμενο στο πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών, όσο και απαραίτητο ως συμπλήρωμα στο προπτυχιακό μάθημα Παιδιατρικής αλλά και Καρδιολογίας. Παράλληλα το περιεχόμενό του είναι συμπληρωματικό ως πηγή πληροφόρησης στο γνωστικό αντικείμενο της Μαιευτικής και Γενετικής (προγεννητική καρδιολογία, συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης), αλλά και Αθλητιατρικής και Φυσικής Αγωγής (οδηγίες καρδιολογικού ελέγχου παιδιών που αθλούνται). Ως ηλεκτρονικό σύγγραμμα ελεύθερης πρόσβασης έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα αντίστοιχα σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών υγείας (παιδίατροι, καρδιολόγοι, μαιευτήρες, γενετιστές κτλ) αλλά και εκπαιδευτικών (πχ καθηγητές φυσικής αγωγής) Μορφή-περιεχόμενο. Το ηλεκτρονικό βιβλίο θα κάνει την ευρύτερη δυνατή χρήση των πλεονεκτημάτων ενός e-book, δηλαδή εκτενή χρήση συνοδών αρχείων πολυμέσων (αρχείων βίντεο υπερηχοκαρδιογραφημάτων, αρχείων ήχου ψηφιακών ηχογραφήσεων), παραπομπών σε έγκυρες πηγές πρόσθετης βιβλιογραφίας, αλλά και παρουσιάσεων (power point presentation) από τα μαθήματα του κυρίως συγγραφέα και των συν-συγραφέων. Καθώς ο κύριος συγγραφέας έχει μακρόχρονη εμπειρία στην χρήση πολυμέσων στην εκπαίδευση ενώ οι συν-συγγραφείς αποτελούν το σύνολο των ακαδημαικών διδασκάλων του γνωστικού αντικειμένου στη χώρα μας, φιλοδοξούμε στην συγγραφή ενός υποδειγματικού e book. (EL)

learningMaterial
book

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (EL)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (EL)
ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (EL)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (EL)
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (EL)
ΔΙΑΓΝΩΣΗ (EL)
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (EL)
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (EL)
ΠΡΟΓΝΩΣΗ (EL)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ (EL)
ΘΕΡΑΠΕΙΑ (EL)
ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
Pediatrics (EN)
Basic Principles (EN)
Therapy (EN)
Congenital Heart Disease (EN)
Clinical Evaluation (EN)
Prognosis (EN)
Echocardiography (EN)
Pediatric Cardiology (EN)
Introduction (EN)
Cardiac Auscultation (EN)
Electrocardiogram (EN)
Diagnosis (EN)
Cardiology (EN)
Acquired Heart Disease (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-12*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.