Τα Χειρουργεία και η Χειρουργική Ρομποτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα Χειρουργεία και η Χειρουργική Ρομποτική (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Παππάς, Βασίλειος (EL)
Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Καλλέργη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Pappas, Vasileios (EN)
Kallergi, Maria (EN)
Botsivali, Maria (EN)

- Σχεδιασμός Χειρουργείων (Λειτουργικές Παραδοχές, Κτιριολογικό Πρόγραμμα, Αρχιτεκτονική Λύση, Ιατρικά Αέρια, Η/Μ Εγκαταστάσεις, Δίκτυα, Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες κλπ.). - Ο Εξοπλισμός των Χειρουργείων (Χειρουργικά Τραπέζια, Σκιαλυτικές Λυχνίες., Συστήματα Αναισθησίας, Συστήματα επιτήρησης ασθενούς (Monitoring), Χειρουργικά Εργαλεία και Ειδικές Διατάξεις, Συστήματα Αποστείρωσης κλπ.). - Διασφάλιση ασηψίας. - Διαχείριση του φόρτου εργασίας και κινήσεων Προσωπικού, Ασθενών Υλικών κλπ. - Διαχείριση Κινδύνων (Βιολογικοί, Χημικοί, Ηλεκτρικής Ασφάλειας, Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες κλπ.). - Τεχνολογία και Διαχείριση Χειρουργικών Εργαλείων.Αποστείρωση. - Διατάξεις Ηλεκτροχειρουργικής, Κρυοχειρουργικής, LASER κλπ. - Μικροσκόπια, Ενδοσκοπική Χειρουργική, Συστήματα Μικροχειρουργικής. - Διεγχειριτική υποκατάσταση Καρδιοπνευμονικών Λειτουργιών. - Διεγχειρητική Απεικόνιση. - "Ρομποτική" Χειρουργική (da Vinci). - Διεγχειρητική Ακτινοθεραπεία. - Ποιότητα-Πιστοποίηση-Διαπίστευση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
Health Economics (EN)
Hospital Operation (EN)
Technical-managerial Standards (EN)
Public Health Services (EN)
Hospital Management (EN)
Medical Care (EN)
Medical-managerial Guidelines (EN)
Health Policy (EN)
Community Health (EN)
Biosecurity (EN)
Quality Systems (EN)
Hospital Structure (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.