Ιατρικές Κωδικοποιήσεις και Διαλειτουργικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙατρικές Κωδικοποιήσεις και Διαλειτουργικότητα (EL)

Σπυρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Spyropoulos, Vasileios (EN)

Μποτσιβάλη, Μαρία (EL)
Καλλέργη, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kallergi, Maria (EN)
Botsivali, Maria (EN)

Ιατρικές Κωδικοποιήσεις - Ιστορική αναδρομή της Διεθνούς Ταξινόμησης Ασθενειών (ICD). - Κατηγορίες του συστήματος ICD-10. - Το σύστημα SNOMED (Systemized Nomenclature of Human and Veterinary MEDicine International). - Ιεραρχική δομή του SNOMED. - Κωδικοποίηση LOINC (Laboratory Observation Identifier Names. and Codes). - Κωδικοποίηση ICPC (International Classification in Primary Care). - Κωδικοποίηση ATC (Anatomic Therapeutical Classification System). - Χαρακτηριστικά Συστημάτων Κωδικοποίησης. - Νοσηλευτικές Κωδικοποιήσεις: WHO International Classification for Nursing Practice (ICNP) και άλλες Νοσηλευτικές Κωδικοποιήσεις(NIC, ABC, Omaha, CCC, GHHCC κλπ.). Διαλειτουργικότητα Oi Ιατρικές Κωδικοποιήσεις για την ταξινόμηση των ασθενειών, τις κλινικές και εργαστηριακές πράξεις κλπ. διευκολύνουν τον μονοσήμαντο ορισμό των Εννοιών. Ετσι, θέτουν τη βάση της επιδιωκόμενης Διαλειτουργικότητας των Πληροφορικών και Διαχειριστιών Συστημάτων, που υποστηρίζουν την παροχή Υπηρεσιών Υγείας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (EL)
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (EL)
ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
Health Economics (EN)
Hospital Operation (EN)
Technical-managerial Standards (EN)
Public Health Services (EN)
Hospital Management (EN)
Medical Care (EN)
Medical-managerial Guidelines (EN)
Health Policy (EN)
Community Health (EN)
Biosecurity (EN)
Quality Systems (EN)
Hospital Structure (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.